Suportul de curs „Egalitate de şanse şi de gen”, elaborat de conf. univ. dr. Oana Băluţă, în cadrul proiectului „FA – Femei active pe piaţa muncii”, îşi propune să abordeze problematica egalităţii de şanse şi de gen printr-o analiză teoretică şi practică la nivel naţional şi european, adresându-se mai ales reprezentanţilor autorităţilor publice, reprezentanţilor mass-media şi ai celor din societatea civilă organizată.

La finalul parcurgerii suportului de curs „Egalitate de şanse şi de gen”, veţi putea:

1. Să definiţi concepte precum: gen, sex, roluri de gen, identitate de gen, stereotipuri de gen, discriminare de gen, egalitate de şanse şi de gen.
2. Să identificaţi cum se raportează autorităţile publice la femei şi la bărbaţi.
3. Să identificaţi stereotipurile de gen în discursuri publice şi politice.
4. Să analizaţi conţinutul legislaţiei şi al activităţii instituţiilor care asigură implementarea politicilor de egalitate de şanse şi combaterea discriminării.
5. Să analizaţi strategiile naţionale şi europene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
6. Să analizaţi politicile publice din perspectiva dimensiunii de gen.
7. Să fiţi sensibili faţă de discriminarea de gen.
8. Să respingeţi inechitatea de gen şi să fiţi orientaţi spre egalitate de şanse şi de gen în activitatea pe care o desfăşuraţi.
9. Să fiţi solidari cu alte grupuri excluse sau marginale aflate în situaţii de discriminare.
10. Să susţineţi în cunoştinţă de cauză la nivel de ONG-uri, partide, presă proiectele de politici publice care conduc la politici ale echităţii de gen în relaţiile de putere la nivel micro şi macro-social.
11. Să aveţi mai multă simpatie comprehensivă faţă de victimele inechităţii de gen.

Comentarii:

Adaugă Comentariu