Federatia SHARE Cluj-Napoca

Federația SHARE Cluj-Napoca este constituită cu scopul de a investi în tineret pentru o dezvoltare urbană sustenabilă și responsabilă și susținerea comunităților de tineri din Cluj-Napoca prin implementarea programului Cluj-Napoca 2015 - Capitală Europeană a Tineretului și organizarea de diverse programe sau proiecte.


STRATEGII ȘI OBIECTIVE:
implementarea programului “Cluj-Napoca 2015 - European Youth Capital”;
• încurajarea formării tinerilor în spiritul valorilor şi principiilor democratice;
• organizarea de cursuri de formare şi perfecţionare profesională în diferite domenii de activitate şi niveluri de pregătire;
• stimularea implicării tinerilor în viaţa societăţii;
• derularea de programe şi proiecte care să implice tinerii;
• realizarea si promovarea de politici de tineret si de recunoaştere a importanţei rolului şi locului acestora în cadrul societăţii;
• asigurarea comunicării eficiente între organizaţiile non-guvernamentale studenţeşti si de tineret;
• desfăşurarea de activităţi economice care să contribuie la realizarea scopului declarat;
• colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale din ţară şi din străinătate;
• finanțarea programelor, proiectelor, cu ajutorul persoanelor fizice sau persoanelor juridice române sau străine;
• promovarea prin orice mijloace a evenimentului ”Cluj-Napoca 2015 – European Youth Capital”;
• colectarea fondurilor necesare finanţării acţiunilor, proiectelor şi programelor din cadrul evenimentului ”Cluj-Napoca 2015 – European Youth Capital” și pentru buna desfășurare a evenimentului;
• stabilirea contactelor şi relaţiilor de colaborare cu instituţii, organisme, asociaţii sau fundaţii, federaţii, universităţi publice şi private din ţară sau străinătate, care ar putea sprijini activitatea federaţiei;
• aderarea ca membru în organizaţii/federaţii la nivel local, naţional sau internaţional al căror scop să nu contravină scopului, obiectivelor şi principiilor Federaţiei şi care să faciliteze îndeplinirea misiunii acesteia.


ACTIVITĂȚI:
• dezvoltă proiecte şi programe de dezvoltare locală şi regională;
• dezvoltă proiecte sectoriale care vin în slujba dezvoltării regionale, în următoarele domenii: economie, cultură (mai ales patrimoniu cultural, diversitate culturală), relaţii interetnice, tineret, protecţie socială, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, infrastructură-construcţii, educaţie, cercetare-dezvoltare;
• contribuie la informarea publicului larg despre soluţii de utilizare ale tehnologiei informaţiei şi internetului în procesul de dezvoltare regională;
• elaborează şi dezvoltă conţinuturi online şi structurile şi bazele de date necesare suportului acestor conţinuturi;
• dezvoltă soluţii de implicare activă a tinerilor în dezvoltarea locală şi regională, susţinând iniţiativele acestora;
• realizarea unor activităţi de consultare şi dialog structurat în vederea identificării problemelor specifice ale tinerilor şi a soluţiilor pentru acestea;
• cooperează cu organizaţii şi instituţii de specialitate din ţară şi din străinătate în vederea realizării unor programe comune;
• cooperează cu organizaţii guvernamentale sau alte persoane juridice şi fizice care au drept scop realizarea unor proiecte specifice dezvoltării sectoriale şi regionale;
• sprijină orice iniţiativă a persoanelor juridice de drept public sau privat sau a persoanelor fizice care corespunde scopului definit mai sus;
• organizează activităţi de binefacere pentru sprijinirea tinerilor interesaţi de societatea informaţională;
• organizează seminarii şi tabere în domeniul dezvoltării locale şi regionale;
• desfăşoară activităţi în domeniul prevenirii și / sau instruirii și / sau tratamentului în domeniul adicţiilor;
• editează materiale în formă electronică sau tipărită;
• oferă burse de studii sau alte burse tinerilor care prin activitatea lor aduc o contribuţie esenţială la realizarea scopurilor definite mai sus;
• desfăşoară activităţi de promovare;
• intreprinde activităţi de furnizare şi dezvoltare a unor servicii specifice de informare;
• organizează seminarii, conferinţe, congrese, colocvii, întruniri;
• orice alte activităţi pentru şi în legătură cu realizarea obiectivelor federaţiei în atingerea scopului propus, conform viziunii şi misiunii asumate.


PRINCIPII:
• Adoptarea democratică a deciziilor.
• Încrederea, respectul reciproc şi cooperarea membrilor săi.
• Transparenţa deplină şi informarea corectă.
• Legalitatea şi corectitudinea abordării principiilor federaţiei.


MEMBRI:
1. Asociația AIESEC Cluj-Napoca
2. Asociația Europeană a Studenților în Drept (ELSA) Cluj-Napoca
3. Asociația Grupul de Inițiativă Basarabeană din Cluj-Napoca (G.I.B. Cluj)
4. Asociația Grupul Local Best
5. Asociația JCI Active Citizens Cluj
6. Asociația Kifor
7. Asociația Little People România
8. Asociația Nutriție și Sănătate
9. Asociația Organizația Studenților din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
10. Asociația Organizația Studenților Farmaciști Cluj-Napoca
11. Asociația Organizația Studenților pentru Turismul Românesc
12. Asociația Organizația Studenților Stomatologi din Cadrul Univ. de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca
13. Asociația Rotaract Cluj-Napoca
14. Asociația Societatea Studenților Europeniști
15. Asociația Student Plus
16. Asociaţia Studenţilor Arhitecţi – A.St.A. Cluj
17. Asociația Studenților Psihologi din România
18. Asociaţia Studenților Sapientia Cluj-Napoca
19. Asociația Studenților Universității De Artă și Design Cluj-Napoca
20. Asociaţia Tineretului Român Unit – Astru Cluj
21. Asociația Transylvania Youth Culture
22. Asociația Young Team
23. Association Des Etats Generaux Des Etudiants De L`Europe – Cluj Napoca (AEGEE)
24. Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca
25. Consorțiul Organizațiilor Studențești din Cluj
26. Consorțiul Studenților din România
27. Fundația Comunitară Cluj
28. Fundația Karolyi Gaspar
29. Fundaţia Transylvania College
30. Gutenberg – Organizația Studenților Vorbitori de Limba Germană
31. Organizația Națională Cercetașii României, filiala Cluj
32. Organizatia Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai
33. Organizația Studenților Economiști
34. Organizația Studenților Mediciniști Din Cluj
35. Societatea Universitară Română pentru Creativitate Umană, Inteligență Artificială și Tehnologia Informației Hermes
36. Uniunea Studenţească Maghiară din Cluj

Mai multe detalii despre membrii Federației SHARE Cluj-Napoca găsiți pe pagina Membri SHARE.